Advies: leuker kunnen we het wel maken!

9% of 21% BTW in de garderobe?

Betalen uw bezoekers voor het gebruik van de garderobe en bent u als organisatie BTW-plichtig? Dan moet u over de garderobe omzet omzetbelasting (BTW) afdragen.

Is dit echter 9% of 21%? Het kan voor de opbrengst van de garderobe een flink verschil zijn!

9% BTW op garderobe

De Belastingdienst geeft op haar eigen website aan: "Bij evenementen die onder het 9%-tarief vallen, valt de garderobe ook onder het 9% tarief". Dit geldt zowel als de garderobe in de toegangsprijs inbegrepen is of als er sprake is van een aparte vergoeding.

U bent daarbij altijd zelf exploitant van de garderobe en boekt de garderobe omzet dus zelf in in uw administratie. Natuurlijk kunnen wij u veel werk uit handen nemen zodat u geen omkijken naar de garderobe heeft.

Betaling met consumptiemunten

Bij betaling met consumptiemunten voor de garderobe wordt vaak bij de verkoop van de consumptiemunten al een verdeling van laag en hoog BTW gemaakt. Het is daarbij niet meer uit te splitsen in garderobe en andere bestedingen op het evenement.

Het volledig met 9% inboeken van de garderobe omzet zal dan dus lastig zijn.

Bij uitbesteden aan Van Dongen Events

Wanneer Van Dongen Events de gehele garderobe uit uw handen neemt, berekenen we de materialen, op- en afbouw, transport en medewerkerskosten aan u door. De garderobeomzet blijft echter altijd voor u. Wij staan nooit voor eigen financieel risico.

Hierdoor is het altijd aan u met welk BTW-percentage u de garderobeomzet inboekt. Onze factureren zijn in Nederland altijd met 21% BTW.