Advies: voor als het fout gaat...

Aansprakelijkheid & de garderobe

Hoe is het geregeld met de aansprakelijkheid bij vermissing van jassen in de garderobe?

Er zijn 2 situaties mogelijk:

Onbewaakte garderobe

Het gaat om een onbewaakte garderobe waar de bezoeker zelf zijn jas aan een kapstok heeft gehangen. Niemand let op de jas en dus kan de organisatie van het evenement niet aansprakelijk gesteld worden als de jas weg is.

Bewaakte garderobe

De bezoeker geeft bij de balie zijn jas aan een garderobemedewerker en krijgt daarvoor een garderobenummer als bewijsstuk. Als de jas op vertoon van het garderobenummer niet teruggegeven kan worden, kan de organisatie daarvoor aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 600 BW boek 7 (titel 9)

Artikel 600 van het Burgerlijk Wetboek (boek 7) beschrijft precies de werking van een bewaakte garderobe.

Bewaarneming is de overeenkomst waarbij de ene partij, de bewaarnemer, zich tegenover de andere partij, de bewaargever, verbindt, een zaak die de bewaargever hem toevertrouwt of zal toevertrouwen, te bewaren en terug te geven.

Oftewel; een bezoeker (bewaargever) geeft een jas af en de partij die de garderobe beheert (bewaarnemer) moet ervoor zorgen dat die jas weer teruggegeven kan worden.

Aansprakelijkheid bij vermissing

Volgens artikel 605 (lid 4) van het Burgerlijk Wetboek moet de in bewaring genomen jas teruggegeven kunnen worden. Kunt u dat niet, dan kan de bezoeker u aansprakelijk stellen. U zult de bezoeker dan tegemoet moeten komen voor de gelede schade.

Deze tegemoetkoming voor gelede schade bedraagt doorgaans een geldbedrag op basis van de (nieuw)waarde van de jas minus de afschrijving door de leeftijd van de jas.

Voor een goede afhandeling van de aansprakelijkheid adviseren we direct tijdens het evenement gegevens van de bezoeker en de jas te noteren.

Duidelijkheid door voorwaarden

Hoewel aansprakelijkheid uitsluiten niet kan en niet wenselijk is, raden we toch aan voorwaarden op te stellen en daarnaar te verwijzen op de borden bij de garderobe.

Hierin kunt u bijvoorbeeld wel zetten dat een jas (of tas) enkel teruggegeven kan worden wanneer het fysieke garderobenummer (= bewijsstuk) teruggegeven wordt.

Maar denk ook aan het maximale bedrag waartot u aansprakelijk gesteld kunt worden binnen het redelijke. Afhankelijk van het soort evenement is € 150 tot € 200 per jas een redelijk limiet.

We adviseren u graag op maat over de voorwaarden voor de garderobe bij uw evenement.

Plaats bordjes bij onbewaakte garderobes

We adviseren bij onbewaakte garderobes bordjes te plaatsen met daarop de waarschuwing dat de garderobe onbewaakt is en jassen dus op eigen risico hangen. Hoewel bezoekers dit vaak zelf ook wel snappen, kan het discussies voorkomen wanneer er problemen ontstaan.

Bordjes om aansprakelijkheid uit te sluiten mogen niet opgehangen worden bij bewaakte garderobes! U kunt geen bordje ophangen waardoor artikelen uit het wetboek niet meer zouden gelden.

Gewoon geen jassen kwijtraken

Om even een open deur in te trappen: Verschuil als organisatie niet achter bordjes, regeltjes en voorwaarden maar regel de garderobe gewoon goed. Zorg er gewoon voor dat u geen jassen kwijt raakt.

De garderobe is namelijk een van de onderdelen op uw evenement die uw bezoekers als eerste en als laatste zien.

U kunt de garderobe huren en zelf goed doen met onze adviezen of u kiest ervoor de garderobe uit te besteden, waarbij wij in veel gevallen ook de wettelijke aansprakelijkheid van u overnemen.